Oferta

Wykonujemy prace z dziedziny:

 * Konserwacji malarstwa sztalugowego i ściennego.
 * Konserwacji rzeźby drewnianej i kamiennej.
 * Konserwacji zabytkowych elewacji i wnętrz.
 * Pozłotnictwa.
 * Aranżacji  i remontów budowlanych wnętrz sakralnych zabytkowych i współczesnych.
 * Wyposażenia wnętrz sakralnych (obrazy, ołtarze, konfesjonały, sedilla, itp.).
 * Projektowania i instalacji oświetlenia wnętrz sakralnych.
 * Sterowania przesuwem obrazów w ołtarzach zabytkowych i współczesnych z możliwością sprzężenia z fanfarą.

Firma wykonuje realizacje z dziedziny malarstwa ściennego:

 * Fresk
 * Sgraffito
 * Mozaika

Wykonujemy ekspertyzy i badania konserwatorskie malarstwa, rzeźby i architektury:

 * Badania chemiczne.
 * Przekroje stratygraficzne.
 * Makro i mikro fotografię.
 * Fotografie w świetle widzialnym.
 * Fotografie w świetle UV.
 * Fotografie w podczerwieni (IR).